Podlahy

 

ANHYDRITOVÝ POTĚR

Pro provádění samonivelačních potěrů firmou Almipe CZ, s.r.o. není třeba přípojka elektrické energie ani vody. Dodávky na vaší stavbu budou provedeny v termínu který si určíte. Zhotovení díla bude provedeno deseti speciálně vyškolenými pracovníky, specialisty v oboru pokládky tepelně izolačních souvrství podlah a následného provedení samonivelačního potěru., kteří jsou schopni v průběhu týdne zhotovit až 4.000 metrů čtverečních.

Charakteristika použitého materiálu:
ANHYMENT je litý potěr s pojivem na bázi síranu vápenatého (někdy nepřesně nazývaný anhydrit). Používají se pro podlahové vrstvy sloužící buď jako roznášecí vrstva pod nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva (po provedení příslušných povrchových úprav).

Použití:
Lité potěry na bázi síranu vápenatého ANHYMENT představují novou generaci podlahových hmot určených především pro vnitřní užití v novostavbách i rekonstrukcích. Tento materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Tento typ potěrů není vhodný pro trvale mokré prostory jako jsou sauny, veřejné bazény, prádelny atd. Pro bytové koupelny, kuchyně apod. je tento potěr použitelný za předpokladu ochránění povrchu některým typem izolace. Díky vysoké tekutosti směsi se s potěrem dobře pracuje a za směnu je možno položit až 1000 m2 potěru. Ukládat potěr je možné až do vzdálenosti 200m a do výšky 100m.

Výhody:
- Urychlení výstavby
- Zvýšení produktivity práce
- Snížení celkových nákladů na stavbu
- Zvýšení kvality stavebního díla
- Jednoduchost provádění
- Samonivelační schopnost
- Maximální rovnost povrchu (s maximální chybou 2mm/2m)
- Jedinečná rychlost pokládky
- Velmi dobrá spodní přilnavost
- Vysoké výsledné pevnosti
- Pokládka s minimální dilatací a beze spár
- Velmi rychlý proces tuhnutí
- Optimální tepelná průchodnost a akumulační vlastnosti u podlah s výtopnou soustavou všech druhů.

CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

CEMFLOW je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Jedná se o moderní materiál dodávaný v čerstvém stavu autodomíchávači přímo na stavbu, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a který splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

CEMFLOW LOOK je pohledový potěr, jehož struktura povrchu je hladká, pevná a podobá se vzhledově materiálu Teracco. Produkt CEMFLOW LOOK je technologicky tvořen jednak velmi kvalitně provedenou pokládkou a ošetřováním samotného potěru a jednak následnou úpravou povrchu. Postup úpravy povrchu je náročnější na čas a strojní vybavení než standardní přebrušování a nátěry. Spolupracujeme se společnostmi, které vlastní know-how a strojní vybavení pro vytvoření kvalitního pohledového potěru.

CEMFLOW se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Do konstrukce je dopravován mobilními čerpadly a je ukládán postupným vyléváním z hadic na podkladní konstrukci až po požadovanou tloušťku.

SAMONIVELAČNÍ LITÉ STĚRKY

jedná se o vodou ředitelnou akrylátovou penetraci, která se aplikuje pro dosažení požadované přídržnosti podkladu ve dvou vrstvách.
U této technologie lze dosáhnout pouze hladkého povrchu.

Nosná vrstva je tvořena stěrkou na bázi cementu, křemičitých písků a plastifikátorů. Je možné ji zpracovávat ručním mícháním. U větších ploch se však používá kontinuální míchací zařízení s tlakovými hadicemi. Používá se jako vyrovnávací vrstva pod finální podlahy. Některé stěrky jsou pevnostně modifikovány tak, že mohou být použity jako finální povrch do provozu spíše s lehkým zatížením. Lze je také povrchově upravit polyuretanovým tvrdým lakem, tzv. hardfinish, čímž lze dosáhnout velmi hezkých a odolných podlah v domech, bytech, kancelářích, obchodních prostorech, atd.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

 Dle názvosloví ČSN 74 4505 jsou průmyslové podlahy takové podlahové konstrukce, které jsou zatíženy rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2 nebo pohyblivým zatížením, jehož celková hmotnost přesahuje 2000 kg. Kromě požadavků na únosnost zde mohou být dále kladeny i další požadavky, např. na odolnost proti obrusu, kontaktnímu namáhání, chemickému působení, na protiskluznost, a to i v případě, že zatížení je nižší než výše uvedené hodnoty.

DESIGNOVÉ PODLAHY

 Námi realizované podlahy jsou nejčastěji na bázi polyuretanových směsí a epoxidových pryskyřic.

Tyto materiály jsou svými vlastnostmi maximálně vhodné pro vytváření designových podlah, hodí se do téměř všech prostorů, zejména do rodinných domů, bytů, kanceláří, veřejných prostor …

Pokládku lze realizovat na téměř jakýkoli povrch: beton, cemflow, anhydrit, dlažba apod.

Díky velkému portfoliu materiálů máte možnost využít veškerou Vaši fantazii a kreativitu k realizaci Vašich představ.

ZDVOJENÉ PODLAHY

 Lité dutinové podlahy jsou  podlahy tvořící prostor pod nášlapnou vrstvou pro distribuci médií v administrativních a komerčních objektech. Jejich největší výhodou je povrch určený pro pokládku podlahových krytin tam, kde zdvojené podlahy díky spárám mezi deskami nemohou být použity – kobercové role, lepené PVC, keramická dlažba, kámen apod. a dále vynikající dynamická odolnost podlahy Dokonalý povrch je zajištěn vylitím samonivelačního potěru.

Cementové stěrky

 Podlahové a pohledové stěrky, které nabízíme, jsou vynikající volbou nejen pro moderní podlahy - s úspěchem je lze použít i na stěny, schody a další plochy v interiéru i exteriéru. Díky jejich odolnosti vůči vlhkosti jsou častou součástí moderních koupelen, sprchových koutů, kuchyní apod.

O nás

Jsme společnost zabývající se primárně litím podlah a to zejména anhydritových potěrů, průmyslových podlah, cementových stěrek a porimentové pěny.
K dalším činnostem pak patří výškové práce.

Reference

 

Kontakt

ALMIPE CZ, s.r.o. IČO 279 38 131

KONTAKTOVAT !

Nad strání 229/51, Praha 8 – Troja, 182 00
(+420) 737 382 114 Aleš Byrtus
(+420) 731 323 437 Miloš Heczko
lite.podlahy@centrum.cz
  • image
  • yt